آیفون کرج
تگ قطعه الکترونیکی پسیو میباشد که در باند فرکانسیUHF یک شناسه منحصر به فرد دارد پس قرارگیری سیستم در حالت تعریف تگ و معرفی تگ به عنوان کاربر مجاز ، پس از نزدیک کردن تگ در میدان کاری پنل ، شناسه آن توسط پنل خوانده شده و در صورت مجاز بودن فرمان باز کردن درب صادر میگردد
آیفون تصویری کرج
آیفون تصویری کرج
آیفون تصویری کرج
آیفون تصویری کرج

جستجو

Call Now Buttonتماس با ما