سوییچر آیفون تصویری پل ارتباطی بین پنل تصویری و مانیتور داخل واحد میباشد با فشردن کلید زنگ در پنل ولتاژ فراخوان به سوییچر رسیده و فرمان زنگ را به واحد مورد نظر اعمال میکند ،همزمان صدا و تصویر پنل به مانیتور همان واحد منتقل می گردد
آیفون تصویری کرج
آیفون تصویری کرج
آیفون تصویری کرج
آیفون تصویری کرج

جستجو

Call Now Buttonتماس با ما