دتکتور دودی از اصلی ترین آشکار سازهای سیستم اعلام حریق بوده و دارای ورودی و خروجی به دتکتورهای بعدی می باشد. در زمانی که دتکتور به صورت صحیح نصب شده باشد ، چراغ های تعبیه شده بر رویه دتکتور به صورت چشمک زن مرتب خواهد بود و در هنگام حریق این چراغ ها به صورت روشن ثابت خواهد ماند. در هنگام رسیدن دود به دتکتورها ، لایه های حجمی آن وارد دتکتور شده و بین چشمی و رفلکتور مربوطه حائل شده و دتکتور اعلام حریق میکند. با توجه به نکته فوق ، محل نصب باید در مقابل دریچه های هواساز و گوشه های اطاق نصب نشود تا جریان دودی حاصل از حریق به سمت دتکتور هدایت شود. به دور دورهای باید مجاری ورود دود به دتکتور کنترل و تنظیف شود.
اعلام حریق کرج
اعلام حریق کرج
اعلام حریق کرج
اعلام حریق کرج

جستجو

Call Now Buttonتماس با ما