تعمیر آنتن مرکزی کرج فروش تپ آف
تپ آف در صورتیکه بخواهیم در طول مسیر از خط اصلی انشعابی جدا کرده و سپس خط را با افت کم ادامه دهیم از تپ آف استفاده میشود. تپ آف دارای یک ورودی خط اصلی و یک خروجی خط اصلی که نسبت به ورودی افت کمی دارد تعدادی خروجی که به سمت مشترکان رفته و دارای افت بیشتری نسب ورودی است نیز در آن تعبیه شده است.
تپ آفها دارای ظرفیت 1 و 2 و... میباشد که بیانگر تعداد خروجی تپ آف به سمت مشترکان می باشد. در انتخاب تپ آف مناسب باید به تعداد خروجی مشترک ، افت خروجی خط اصلی و فرکانس کاری آن توجه کرد.
آنتن مرکزی کرج
آنتن مرکزی کرج
آنتن مرکزی کرج
آنتن مرکزی کرج

جستجو

Call Now Buttonتماس با ما