تعمیر آنتن مرکزی فروش اسپلیتر آنتن مرکزی کرج
تقسیم کننده یا اسپلیتر در سیستم آنتن مرکزی جزء تجهیزات پسیو بوده که قالبا در انتهای خطوط جهت تقسیم سیگنال به خطوط یا مشترک های تصویری استفاده می شود. ظرفیت تقسیم کننده ها بنا به تعداد خروجی شان (2 و4 و ...)تعیین میشود . باند فرکانسی کاری اسپلیتر ها متفاوت بوده که باید مطابق با سیستم کاری منصوبه باشد . در هنگام اتصال تقسیم کننده ها با سیستم ، افت سیگنال در خروجی متصل به مشترک ایجاد شده که باید در هنگام انتخاب تقویت کننده مورد توجه قرار گیرد.
آنتن مرکزی کرج
آنتن مرکزی کرج
آنتن مرکزی کرج
آنتن مرکزی کرج

جستجو

Call Now Buttonتماس با ما